5 Frustraties van Samenwerken 2018-08-01T14:34:41+00:00

Haal het maximale uit jezelf en uit je team!

Vijf Frustraties van Samenwerken

Mijn visie van de verschillende frustraties die een team kan treffen is gebaseerd op de theorie die Patrick Lencioni heeft beschreven in zijn boek “The Five Dysfunctions of a Team”.

Net zoals wij frustraties kennen heeft een team deze ook en helaas loopt ieder team het risico om deze frustraties te ontwikkelen. Dat is niet erg zolang ze maar niet de overhand krijgen. Om dit te voorkomen zal hier doorlopend aandacht aan besteed moeten worden. Samenwerken begint met vertrouwen. Vertrouwen kan pas ontstaan als je jezelf en elkaar kent. Vanuit vertrouwen kan je samen open en eerlijk de discussie aangaan waarbij iedereen betrokken wordt en zo zich ook verantwoordelijk kan voelen voor het gezamenlijk afgesproken resultaat.

Frustratie 1: Gebrek aan Vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor een goed functionerend team. Als vertrouwen tussen de teamleden afwezig is dan is het alsof de fundering onder een huis ontbreekt. Goed samenwerken is dan vrijwel onmogelijk. Vaak zie je een houding van onkwetsbaarheid in het team.

Wat is vertrouwen?

In deze context gaat het erom dat er onderling vertrouwen is dat de intenties van iedereen oprecht zijn en dat er geen reden is om beschermend of bezorgd te zijn over de groep. Het is belangrijk dat de teamleden elkaar echt leren kennen, sterke en minder sterke punten, ambities en drijfveren.

Frustratie 2: Angst voor Conflicten

Vaak zijn conflicten taboe. Maar iedere belangrijke relaties kan pas groeien door het hebben van productieve conflicten. Dit geldt voor je huwelijk, belangrijke vriendschappen, de relatie met je ouders of kinderen. En ook voor jouw team. De mate waarin deze frustratie aanwezig is kan je het beste aanschouwen als je van de zijlijn eens kijkt naar een vergadering van het team. Als je ziet dat iedereen het altijd met elkaar eens is dan is de vraag of dat kunstmatig is.

Frustratie 3: Gebrek aan Betrokkenheid

Bij samenwerken gaat betrokkenheid over twee belangrijke zaken, duidelijkheid en onderlinge steun. Een goed functionerend team neemt duidelijke besluiten en neemt deze tijdig met complete instemming van het hele team. Dit wil niet zeggen dat iedereen ook eens is met het besluit!
Het gaat erom dat alle argumenten zijn aangehoord en in de besluitvorming meegenomen is. Aan het einde van de vergadering is er geen twijfel mogelijk over de steun van iedereen voor het besluit.

Frustratie 4: Ontlopen van Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid bij samenwerken gaat over de bereidheid van teamleden om elkaar aan te spreken op prestaties of gedrag dat schadelijk is voor het team.
Dit is moeilijk omdat het gaat om een sociale prikkel, het ontwijken van ongemakkelijke gesprakken. Het  is interessant dat sociale druk van collega’s  een effectief en efficiënt middel is om hoge prestatiemaatstaven binnen een team te handhaven.

Frustratie 5: Gebrek aan Focus op het Resultaat

Een continue focus op specifieke doelstellingen en duidelijk omschreven resultaten is een absolute noodzaak voor ieder team. Dit hoeven niet alleen omzet en winst te zijn, dit kunnen ook andere resultaten zijn. Het risico is dat teamleden zich ook gaan richten op individuele resultaten en dus status. Ook zie je dat het alleen al behoren tot een bepaald team voldoende bevrediging van het ego  is zonder dat daar resultaten bij horen.

Neem direct contact op met ons

 Blog