Skip to main content

Volg ons op Social Media

Maak werk van het stellen van concrete en haalbare doelen en plannen.

Bepaal doelen en plannen volgens een vast pad.

Hoe kan je ooit wat bereiken als je voor jezelf en voor elkaar geen doelen stelt en vervolgens ook niet afspreekt met elkaar hoe je die doelen gaat bereiken? Gewoon beginnen en maar kijken waar het schip strandt heeft een redelijk lage kans op succes. 

Eerder hebben we het al gehad over het bepalen van de missie en de visie. De missie beschrijft in maximaal twee regels wat het doel is van jou, jouw team of jouw organisatie, aangevuld met de visie hoe jullie de toekomst zien ontwikkelen op de iets kortere termijn.

Om overzichtelijk vast te leggen wat jullie doelen zijn en wat vervolgens de activiteiten zijn die jullie daaraan koppelen maken we een klein uitstapje naar de wereld van het LEAN werken. Wij lenen hiervoor het OGSM model. Klik hier voor een het OGSM model.

Missie

In dit model start je met het centraal stellen van je de missie. Vervolgens bepaal je daarbij een aantal concrete thema 's of doelstellingen, aangevuld met een of meerdere strategieën en concrete maatregelen. Belangrijk is om vast te stellen wat de horizon is waar je met elkaar over praat.

Doelen (goals) 

Het onderdeel doelen in dit model vraagt aan jou om een aantal thema 's te kiezen die belangrijk zijn om de missie uit te kunnen voeren. Let op, ook hier zul je keuzes moeten maken. Hou het beperkt tot maximaal 4 of 5 echt belangrijke thema 's. 

Staat In de missie bijvoorbeeld benoemd dat de servicegerichtheid een belangrijk onderdeel is van jullie werk dan kan een van de thema 's Klanttevredenheid zijn. Op deze manier heb je nog tal van andere thema 's die mogelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, omzet, kwaliteit, naamsbekendheid of medewerkers. 

Bij ieder thema hoort een doel wat je wil bereiken.

Strategieën 

Nu ga je helder en duidelijk een aantal acties benoemen waarmee je gaat werken om het bepaalde doel te bereiken. Als je bijvoorbeeld de klanttevredenheid wilt verhogen kan je de klant betrekken door in gesprek te gaan, bijvoorbeeld door middel van klantenarena 's.  

Om het overzichtelijk te houden is het belangrijk dat je per doel maximaal 2 of 3 strategieën benoemt. Het kan natuurlijk dat een bepaalde strategie bijdraagt aan meerdere doelen, dat is alleen maar efficiënt. 

Maatregelen 

Dit is voor velen van ons het fijnste onderdeel, eindelijk, we kunnen aan de slag. Hier ga je dus echt afspreken met elkaar wie wat gaat doen. En hoe en hoe vaak. Het is daarmee ook een opdracht waar je makkelijk op kunt gaan sturen. Op het gevaar af dat we in herhaling vallen, hou het beperkt zodat je overzicht blijft houden. 

Een hulpmiddel 

Het is goed om te beseffen dat een dergelijk model natuurlijk alleen een hulpmiddel is. Een valkuil die regelmatig voorkomt is dat het een doel op zich wordt. Pak dit goed aan en je hebt je complete plan met het overzicht van doelen en activiteiten op maximaal pagina's staan. 

Lukt dit niet stel jezelf dan de vraag of je het niet te uitgebreid bent geweest en of je bepaalde onderdelen kunt samenvoegen of wellicht ervoor moet kiezen om ze te schrappen voor nu.  

SMART 

Het is belangrijk dat je bij alles wat je opschrijft in dit overzicht bedenkt dat het helder en duidelijk dient te zijn. Gebruik hierbij zoveel mogelijk het SMART principe, dus alles wat je opschrijft is Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijd.

Wij gebruiken cookies voor de werking van onze website.

Cookie settings

Wij gebruiken cookies voor een goede werking van de site. Het niet accepteren van cookies kan de ervaring op de website beïnvloeden.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website en zijn altijd actief.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.