Skip to main content

Volg ons op Social Media

Het SamenwerkingsModel van de SamenwerkingsCoach

Het SamenwerkingsModel

Als je samenwerkt in een team dan is de mate van aanwezigheid van de 5 Frustraties van samenwerken een goede indicator van de kwaliteit daarvan. Deze frustraties zijn voor iedereen herkenbaar en daardoor kan je zeker een eerste vinger op een zere plek leggen. Hoe je vervolgens aandacht hieraan kan besteden is dan een volgende stap, en niet altijd de makkelijkste.
Waar moet je mee beginnen? De SamenwerkingsCoach gebruikt een SamenwerkingsModel om meer richting te kunnen geven aan de acties.

Het SamenwerkingsModel

Het Samenwerkingsmodel van de SamenwerkingsCoach bestaat uit een viertal vlakken, aangevuld met twee belangrijke extra voorwaarden.

Vlak 1 Doel en Nut

Het eerste vlak van het Samenwerkingsmodel gaat over belangrijke voorwaarden voor een team zoals begrip en zelfvertrouwen.  Deze zijn nodig voor teams en mensen om volledig achter een doel te kunnen staan. Vragen als “waarom zijn wij hier?”, “wat is ons doel?” en “waarom ben juist ik onderdeel van dit team?” zijn de onderwerpen die in dit vlak een plaats hebben.

De vragen die hierbij horen komen dus zowel op het individuele vlak terecht als dat ze van waarde zijn voor het hele team. Het bewust zijn van jezelf draagt bij aan het noodzakelijke zelfvertrouwen dat jij, en het hele team, uitstraalt.

Vlak 2 Rollen en Verantwoordelijkheden

In iedere organisatie is een hiërarchische rolverdeling aanwezig. Is deze goed omschreven en wordt dit gerespecteerd? Of zijn hiaten aanwezig en zorgt dat voor onduidelijkheden?
Als we hebben over zelfsturende teams is de rolverdeling nog belangrijker en de koppeling naar de vaardigheden voor wat betreft het nemen van verantwoordelijkheid en het durven geven van feedback is dan evident.

Maar ook sociale omgangsvormen zijn belangrijk. Hoe gaan we om met elkaar, welke Waarden en Normen zijn belangrijk, individueel en op hogere niveau's.

Vlak 3 Systemen en Afspraken

Systeemafspraken geven structuur aan de samenwerking. De inrichting hiervan is vrij en kan per samenwerkingsverband worden bepaald, vaak door de deelnemers zelf. Dit onderdeel van samenwerken is ook geschikt om te beschrijven in procedures.​

  • In welke structuur hebben we overleg? Welke soorten, frequentie en onderwerpen?
  • Hoe verbeteren we?
  • Hoe gaan we het gesprek aan met klanten over klachten?
  • Hoe zorgen we voor opleiding?
  • Hoe zorgen we voor een constant niveau van kwaliteit? (werkinstructies, processen)
  • etc...etc

 Dit is slechts een eerste opsomming, insteek is dat het team samen afspreekt wat ze nodig hebben. 

Vlak 4 Kennis, Gedrag en Vaardigheden

Een team heeft als geheel kennis en specifieke teamvaardigheden nodig. De eerste stap is deze inzichtelijk maken en vervolgens bepalen wat nodig is. Natuurlijk is de volgende stap werken aan de verbeteringen. Training en coaching hierop helpt en ondersteunt het team hierbij.
Deze stappen gelden ook voor Gedrag. Mensen zijn sociale kuddedieren en daarmee kan het gedrag binnen een groep niet optimaal zijn.

Niet iedereen in een team hoeft alle kennis en vaardigheden te hebben. Soms is het al goed om een enkel teamlid te ondersteunen. Na inventarisatie in combinatie met de rollen en verantwoordelijkheden kan je hier stappen op ondernemen.

Voorwaarde 1 Communiceren

Een echt containerbegrip in deze tijd. Als je vraagt wat kan verbeteren in de samenwerking hoor je meestal “Communiceren”. Communicatie is de manier hoe wij mensen met elkaar omgaan en bestaat uit verbale en non-verbale uitingen. Dit is zo uitgebreid en bestaat uit een heel scala van losse onderdelen. Bij het samenwerkingsmodel moet je dit zien als een soort olie die zorgt voor een goed begrip.
Communicatie is als de olie voor de samenwerking, besteed hier voldoende aandacht aan door het toe te passen en aan te scherpen met elkaar. Aandacht en luisteren naar elkaar zorgt vaak al voor extra stimulans.

Voorwaarde 2 Tijd

Werken aan samenwerken kost tijd. Je kunt met elkaar niet alles tegelijk aanpakken. Focus je energie op een enkele onderdelen en werk daaraan. Wees geduldig.

Van gedachten wisselen?

Een samenwerkingsmodel geeft overzicht en tegelijk ook veel vragen waar je niet altijd snel een antwoord op hebt.
Wil je van gedachten wisselen of heb je ondersteuning nodig bij het samenwerken neem dan contact op.

 

Wij gebruiken cookies voor de werking van onze website.

Cookie settings

Wij gebruiken cookies voor een goede werking van de site. Het niet accepteren van cookies kan de ervaring op de website beïnvloeden.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website en zijn altijd actief.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.