No module Published on Offcanvas position

Nieuws en Inspiratie

Inspiratiebrief

06-01-2020

Het nieuwe jaar is begonnen en het is tijd voor goede voornemens. Afvallen, andere baan en gezonder leven zijn voornemens die we vaak horen. Als je je oor te luisteren legt bij organisaties en teams hoor je vaak dat er beter gecommuniceerd moet worden.

Een lekker containerbegrip wat dus ook meteen de oorzaak is dat het vaak niet gaat gebeuren, want wat is dat dan “Communiceren”?

Edwin Dekkers


Beter Communiceren, een goed Voornemen!

Beter Communiceren, waar begin je?

 

In het begin van een nieuw jaar is het ook tijd voor organisaties en teams om te kijken naar goede voornemens. Wat vaak hoog op het lijstje zal staan is “Beter Communiceren”.

Maar wat is Communiceren nu eigenlijk? Het is een containerbegrip dat uit zoveel onderdelen bestaat dat bij het bepalen waar de aandachtspunten eigenlijk zitten het vaak al stuk gaat lopen. Iedereen heeft er een ander beeld van, ook afhankelijk is van wat voor persoon we zijn.

Even kijken naar een definitie:

”Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren.”

 

Duidelijk of toch niet?

  • Het is een activiteit, dus je moet bewust iets doen om deel te nemen aan het onderling communiceren.
  • Je wilt betekenissen uitwisselen, een boodschap verzenden dus.
  • Reageren op elkaars signalen geeft aan dat het tweerichtingsverkeer is waarbij dus aandacht moet zijn voor de kwaliteit en betekenis van de signalen.
  • Je kunt het niet alleen!

 

Kennis en Vaardigheden voor Communiceren

Als we de definitie nog wat verder bekijken dan komt de vraag naar voren welke kennis en vaardigheden je zal moeten hebben om goed te kunnen communiceren

Taal

Kennis en beheersing van taal, in woord en geschrift zijn belangrijk. Niets leidt zo af van de boodschap als fouten in je mail of een verkeerd gebruik van woorden bij een presentatie.

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

Deze drie vaardigheden worden altijd samen genoemd en geven het belang aan van het tweerichtingsverkeer bij communiceren. Je kan een boodschap wel verzenden, maar hoe weet je of die goed is aangekomen. Dezelfde vraag voor de ontvanger, begrijp je wat gezegd wordt? Door goed te luisteren, samen te vatten en indien nodig door te vragen werk je samen aan het goed overkomen van een boodschap.

Non verbale Communicatie en Observeren

Als we met elkaar in gesprek zijn dan is een groot deel van de signalen die we overbrengen non-verbaal, maar energie die we met ons lichaam overbrengen. Hierin zit vooral veel emotie die het gesproken woord betekenis meegeven, zoals bijvoorbeeld sarcasme, medeleven of humor.

Hoe groot het percentage non-verbaal is moeilijk vast te stellen, het is ook afhankelijk van wat voor soort boodschap je aan het overbrengen bent. Feit is in ieder geval dat je het volledig mist bij het geschreven woord.

Medium

Hoe kan en hoe wil je communiceren? In een onderling gesprek heb je andere vaardigheden nodig dan als je een presentatie wil geven voor een grote groep. Een bericht schrijven als mail of een opiniestuk als column vraagt ook weer wat anders.

Begrijp je de mogelijkheden en beperkingen van een medium en welke gebruik je waarvoor?

Sensitiviteit en Empatisch vermogen

Op wat voor manier kan je jezelf inleven in de cultuur van een organisatie en in de individuele gevoelens van een andere persoon? Hoe beter je dit kan hoe beter je kunt vaststellen dat de boodschap die je wilt overbrengen ook op een juiste manier aankomt.

Ben je bijvoorbeeld erg wollig in je taalgebruik, maar is de cultuur erg direct, dan heb je een mismatch. Op wat voor manier breng je slecht nieuws? Begrijp je hoe andere personen reageren op je?

 

Genoeg onderdelen om met elkaar dus over van gedachte te wisselen en af te spreken wat het dan is dat je wilt verbeteren. De eerste vraag nu is wel “Op wat voor manier gaan we communiceren om dit af te stemmen.

Aanmelden inspiratiebrief

Fins Communiceren

Tijdens een discussie gebeurt het vaak dat iedereen tegelijk aan het woord is zonder dat we luisteren naar elkaar. Als mensen uit Finland een discussie hebben met elkaar dan lijkt het vaak op een wedstrijd “Zwijgen” en is de stilte oorverdovend.

Probeer dit ook eens en ervaar het effect van elkaar laten uitpraten.

  • Maak tweetallen of kleine groepjes van maximaal 4 personen.
  • Voer een gesprek van minimaal 5 minuten over een heet hangijzer.
  • Er is maar één regel: iemand mag pas iets zeggen als de ander is uitgesproken en er daarna vier seconden stilte in acht is genomen.

 Reflecteer met elkaar op de volgende vragen:

  • Hoe ervaar je het mogen uitpraten, het niet mogen onderbreken, die stiltes, etc.?
  • Wat is het effect op de discussie?

(bron Werkvormen.info)

Non-Verbaal Communiceren

De energie die we uitstralen en door een ander wordt opgevangen en geïnterpreteerd. Het geeft meerdere lagen aan een gesprek en zorgt voor diepgang, maar net zo makkelijk voor onduidelijkheid als er een verkeerde betekenis aan gegeven wordt.

Contact

Tel. 06 83648246
www.edtct.nl


Volg ons op Social Media

Algemene Informatie

Aanmelden Inspiratiebrief
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
KVK nummer: 70425574
BTW nummer: NL001672631B18


Inspiratiebrieven

Inschrijven inspiratiebrief