Skip to main content

Volg ons op Social Media

Bepaal jullie Missie en Visie en omarm deze samen met je collega's

Twee teamleden die de Missie en Visie omarmen.

De maand februari staat In het teken van het stellen van doelen en het maken van de bijbehorende plannen. Voordat je hiermee aan de slag kunt gaan, is het belangrijk te weten waarom jullie team bestaat. Met andere woorden, wat is jullie Missie? En aanvullend daarop, hoe zien jullie de toekomst zich ontwikkelen? 

Missie en Visie

Alles wat je doet in het leven zou moeten voortkomen uit juist datgene wat echt belangrijk is, met andere woorden, wat is nu het uiteindelijke doel dat je wil bereiken.
Voor een team of organisatie is dit ook belangrijk en toch is dit niet altijd duidelijk. Organisaties hebben vaak wel een missie ook al is die meestal vanuit strategisch oogpunt en onder invloed van het marketing beleid opgesteld. Neem vervolgens eens ieder ander team in de organisatie en verwonder je over het feit dat het veelal nieet helder is wat zij toevoegen aan  de missie.

Een missie geeft antwoord op de vraag wat het uiteindelijke doel is van de groep, meestal met een horizon van 10 jaar. 
Deze kan je aanvullen met een Visie die ingaat op de ontwikkelingen die jullie zien voor de komende periode en op wat voor manier jullie hierop gaan inspelen. De termijn is 1 of 2 jaar en kan je gebruiken voor het maken van doelen en plannen.

Plan tijd hiervoor!

Zorg dat je samen een moment pakt om hier van gedachten over te wisselen. Besef goed. Dat jullie missie en visie richting geven aan de uit te voeren activiteiten. 
Dus pak een flipover, wat pennen en een stapel papier en ga samen aan de slag. 

Een missie vaststellen is niets anders dan dat je met elkaar bespreekt, afstemt en vastlegt wat het uiteindelijke doel is op langere termijn.  
Dit kan op organisatieniveau, maar ook op teamniveau en zelfs op persoonlijk vlak. De grootste uitdaging is om het beknopt op te schrijven. Hou je aan maximaal twee regels, waarbij je volledig achter ieder woord dient te staan. Dit vraagt om prioritering en geeft richting aan de toekomst. 

Ga de uitdaging aan en durf ook een tijdslijn te noemen. Wat je wilt bereiken en op welke termijn? 

De volgende stap is de vraag, hoe kijk jij naar de toekomst? Hoe denk jij dat jouw aandachtsgebied, jouw werkveld gaat veranderen, hoe gaat zich dit ontwikkelen? Dit heeft impact op de stappen die je zult gaan ondernemen richting de toekomst. 

Ook voor deze visie geldt dat je dit beperkt en beknopt dient te omschrijven. Hier heb je iets meer vrijheid? Maar blijf beperkt houden tot maximaal een pagina. Ook hier zul je dus hier keuzes moeten maken, wat is belangrijk, wat is urgent en wat niet of minder. 

Heb je de Missie en jullie Visie vastgesteld met elkaar, dan is dat een goede basis voor het vervolg, het stellen van doelen en de bijbehorende plannen. 

Valkuilen

Let op, net zoals bij alles In het leven, zijn ook hier natuurlijk een aantal valkuilen waar je heel gemakkelijk in kunt lopen.  
Allereerst, let op de snelheid. Raffel het niet af. Denk niet we gaan even zitten met elkaar klaar. 
Want jouw missie geeft richting. Is de missie niet helder en duidelijk dan is de richting vervolgens ook niet helder en duidelijk. 

De tweede valkuil is besluiteloosheid dus eigenlijk de traagheid In het proces. Durf op enig moment ook een punt te zetten. Niet oeverloos van gedachten blijven wisselen met elkaar. Dat is zinloos en zonde van de tijd. Een Missie en Visie moet richting geven en aanpassen kan natuurlijk altijd. Regelmaat hierin is belangrijk, maar niet te vaak! 

Dus heb je eenmaal je missie en je visie klaar en zijn jullie het daar allemaal over eens dan is het tijd voor de volgende stap het maken van de doelen en het maken van de bijbehorende plannen. 

Wij gebruiken cookies voor de werking van onze website.

Cookie settings

Wij gebruiken cookies voor een goede werking van de site. Het niet accepteren van cookies kan de ervaring op de website beïnvloeden.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website en zijn altijd actief.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.