No module Published on Offcanvas position

Nieuws en Inspiratie

Ieder team loopt het risico op Vijf Frustraties* die de kwaliteit van de samenwerking bedreigen en daarmee dus ook het bereiken van het doel van het team. Ik heb het niet alleen over je werk, maar ook over sportteams, vrijwilligersorganisaties, studentenwerkgroepen en alles wat daar tussen zit.


Spreken je Collega’s elkaar aan op hun Prestaties?

Waar voel jij je verantwoordelijk voor? Voel jij je verantwoordelijk voor de resultaten van je collega’s? Durf je hen aan te spreken?

Het is menselijk om het sociale ongemak uit de weg te gaan om je collega’s aan te spreken, maar juist dat is een gevaar voor de kwaliteit van de samenwerking.

De 4e frustratie van Samenwerken is het Ontlopen van Verantwoordelijkheid.

Frustratie 4 Ontlopen van Verantwoordelijkheid.

Sociale druk van collega’s is de beste manier goede prestatiemaatstaven te krijgen en te houden. Het is effectief, maar ook efficiënt want alle heisa van prestatiemanagement is niet nodig.

Het is ook lastig, want wie vind het nou leuk om die succesvolle aardige collega aan te spreken op het niet nakomen van de afspraken. Die lastige gesprekken wil je niet.
In het kader van samenwerken gaat verantwoordelijkheid over het bereid zijn om elkaar aan te spreken op gedrag en prestaties die het team schade kunnen toebrengen.

Het gaat vaak ook over onderwerpen die buiten jouw primaire aandachtsgebied vallen.

Het ontzien van elkaar, hoe sociaal wenselijk dit wellicht overkomt, levert spanningen op binnen het team en ondermijnt het vertrouwen in elkaar.

Hoe herken ik het Ontlopen van Verantwoordelijkheid?

Als je in een team werkt waar het nemen van verantwoordelijkheid een probleem is dan merk je dat iedereen zich bezig houdt met de eigen taken. In een overleg of op het moment dat prestaties gedeeld worden zie je weinig vragen en veel instemming.

Deadlines en belangrijke afspraken worden zonder duidelijke reden niet gehaald. Je merkt dat onderhuids irritaties spelen omdat teamleden onderling verschillende prestatiemaatstaven hebben.

Als teamleider heb je het ook niet makkelijk, want jij bent de enige binnen het team die zorgt voor discipline. En je kunt er ook niet altijd zijn.

Wat kan ik doen?

Het is een constante uitdaging om het gesprek over gedrag en prestaties door het team zelf te laten voeren. Iedereen zal een zekere mate van sociaal ongemak moeten durven voelen om elkaar aan te spreken en zeker ook aangesproken te worden.

Dit kan je oefenen en de vaakgehoorde feedbacktraining zal zeker van stal komen.

“Sociale druk van collega’s is de beste motivatie voor goede prestaties.”

Natuurlijk zijn er een aantal hulpmiddelen die je kunt gebruiken.

  • Publiceer doelstellingen en maatstaven
    Geef duidelijkheid en een referentiekader zodat daar geen discussie over gevoerd hoeft te worden.
  • Richt een structuur in met eenvoudige en regelmatige voortgangsbesprekingen.
    Hierdoor is het eenvoudiger om elkaar aan te spreken en het zorgt ervoor dat de issues niet te groot worden.
  • Beloon het team.

“De teamleider zal een stapje terug moeten doen”

Juist de teamleider heeft een uitdaging om het team verantwoordelijk te laten zijn voor de prestaties. Hier hebben voornamelijk sterke leiders moeite mee. Het is echt loslaten.

Hoe zit het nu met mijn team?

Als de vraag je nu door het hoofd speelt dan is dit het juiste moment om contact met mij op te nemen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan ik je meenemen in een korte zelfdiagnose van je eigen team.

Aanmelden inspiratiebrief

Contact

Tel. 06 83648246
www.edtct.nl


Volg ons op Social Media

Algemene Informatie

Aanmelden Inspiratiebrief
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
KVK nummer: 70425574
BTW nummer: NL001672631B18


Inspiratiebrieven

Inschrijven inspiratiebrief