teampower

Ieder team loopt het risico op Vijf Frustraties* die de kwaliteit van de samenwerking bedreigen en daarmee dus ook het bereiken van het doel van het team. Ik heb het niet alleen over je werk, maar ook over sportteams, vrijwilligersorganisaties, studentenwerkgroepen en alles wat daar tussen zit.

Op wel moment ben je als team succesvol? Winst, omzet, gewonnen wedstrijden, maar ook klant- en medewerkertevredenheid of aantal klachten kunnen graadmeters zijn. Zo zijn veel verschillende doelstellingen mogelijk.

Belangrijk is dat iedereen binnen het team het eens is over de doelstellingen en beoogde resultaten en hier ook samen vol voor willen gaan.
Helaas is dit niet vanzelfsprekend!

De 5e frustratie en meteen ook de allerbelangrijkste is het Gebrek van Focus op het Resultaat.

Frustratie 5 Gebrek aan Focus op het Resultaat.

Het bestaansrecht van een samenwerkingsverband ligt in het behalen van resultaten. Iedereen binnen het team zal hier achter moeten staan en bereid moeten zijn om individuele belangen ondergeschikt te maken. Samen successen vieren, maar ook samen lijden onder mislukkingen.

“Wat kan de focus anders zijn dan de teamdoelstellingen?

Het antwoord heeft alles te maken met Status.

  • Teamstatus
    Om bij een bepaalde groep te horen geeft soms al zo veel tevredenheid dat de stimulans voor goede resultaten niet aanwezig is.
  • Individuele status
    Dit is de bekende en natuurlijke neiging om ten koste van het team de eigen positie of carrièrekansen te verbeteren.

Hoe herken ik het gebrek aan Focus op het Resultaat?

Een team dat problemen heeft met de focus op het gezamenlijke resultaat behaalt de doelstellingen niet zonder dat daar duidelijke redenen voor zijn. Iedereen is wel erg druk bezig, maar voornamelijk met allerlei randzaken. Binnen het team zie je een groot verloop van juist de prestatie gerichte personen.

Ook de manier hoe anderen tegen jouw team aankijken kan verhelderend zijn. Wie is het meest zichtbaar en waarmee? Je zult merken dat dit niet per definitie de meest presterende collega’s zijn.

Wat kan ik doen?

Belangrijk is dat je binnen het team transparant en consequent communiceert. Bespreek openlijk met elkaar de resultaten en doe dat op verschillende niveaus.

Gebruik het volgende stappenplan om de focus binnen jouw team weer terug te krijgen.

  • Stel samen met het team duidelijke doelstellingen op en veranker deze in heldere “Key Performance Indicatoren” (KPI’s)
  • Zorg dat alle teamleden zich onvoorwaardelijk achter de doelstellingen scharen. Dit bij voorkeur mondeling of door middel van een teamcontract.
  • Bespreek regelmatig de resultaten en doe dit binnen de groep ook op persoonsniveau.
  • Maak beloningen afhankelijk van de resultaten. Dit hoeven niet per definitie financiële beloningen te zijn.

“De teamleider zal altijd de resultaten centraal stellen!”

De teamleider heeft hier een duidelijke rol, de resultaten zijn heilig en hij heeft hierin een voorbeeldfunctie. Wees trots op je hele team maar bewaar de beloning en waardering voor die collega’s die de daadwerkelijke resultaten boeken.

Hoe zit het nu met mijn team?

Als de vraag je nu door het hoofd speelt dan is dit het juiste moment om contact met mij op te nemen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan ik je meenemen in een korte zelfdiagnose van je eigen team.

Aanmelden inspiratiebrief

Wij gebruiken cookies voor de werking van onze website.

Cookie settings

Wij gebruiken cookies voor een goede werking van de site. Het niet accepteren van cookies kan de ervaring op de website beïnvloeden.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website en zijn altijd actief.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.