Skip to main content

Privacyverklaring ED de SamenwerkingsCoach

Privacyverklaring ED de SamenwerkingsCoach

Privacyverklaring
Edwin Dekkers de SamenwerkingsCoach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bescherming persoonsgegevens
Edwin Dekkers de SamenwerkingsCoach neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet.

Over Edwin Dekkers de SamenwerkingsCoach
Ik ben een zelfstandige trainer en coach die als focus heeft om de samenwerking te verbeteren door aandacht voor het individu en het team.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Klanten
Klanten kunnen particulier of zakelijk zijn en de volgende gegevens worden verwerkt:

Voor- en achternaam
Adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats)
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam en adres bedrijf waarvoor je werkzaam bent (in geval van zakelijke klant)
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in schriftelijke correspondentie, telefonisch of tijdens een gesprek.
KvK nummer (zakelijke klant)
BTW nummer (zakelijke klant)


Potentiële klanten
Voor- en achternaam
Adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats)
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam en adres bedrijf waarvoor je werkzaam bent (in geval van zakelijke klant)
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in schriftelijke correspondentie, telefonisch of tijdens een gesprek.

Websitebezoekers
Bij bezoek aan de website worden de volgende gegevens verwerkt:

Gegevens over surfgedrag (dit is geanonimiseerd)
Nadrukkelijk wordt hierbij geen volledig IP-adres opgeslagen, tenzij een bericht en/of bestelling wordt geplaatst.
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders, voogd of verantwoordelijke zorgprofessional. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact via samenwerkingscoach@edtct.nl

Social media volgers via online account
Linkedin, Facebook, Instagram en Twitter

Voor- en achternaam (profielnaam)
Geslacht
Taal
Plaatsnaam
Land

Zakelijke relaties
Voor- en achternaam
Naam en adres bedrijf waarvoor je werkzaam bent
Telefoonnummer
E-mailadres

Geautomatiseerde besluitvorming
Er worden geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Doel en grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het leveren en uitvoeren van diensten (zoals offertes, Inspiratiebrieven, training of coaching).
Afhandelen van betalingen.
Om je te kunnen bellen, appen, schrijven of e-mailen indien dat nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening.
Informeren over wijzigingen van mijn diensten.
Wij verwerken ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor onze bedrijfsadministratie (de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen voor boekhouding en Belastingdienst). Voor de overige persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens
Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Ook door Google Analytics worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben wij goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Cloud
Wij kunnen je persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van ons door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Wij hebben contractuele maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat je persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hey MKB. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar samenwerkingscoach@edtct.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via samenwerkingscoach@edtct.nl

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op desamenwerkingscoach.nl.
Het is aan te raden dit privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 juni 2019.

Wij gebruiken cookies voor de werking van onze website.

Cookie settings

Wij gebruiken cookies voor een goede werking van de site. Het niet accepteren van cookies kan de ervaring op de website beïnvloeden.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen voor een goede werking van de website en zijn altijd actief.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
With analytical cookies we can collect (anonimised) data about the use of our website. This helps us to optimise the website.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.