Samenwerkings
Model
2019-01-18T08:40:02+00:00

Haal het maximale uit jezelf en uit je team!

Samenwerkingsmodel 

Goed samenwerken is moeilijk, je moet aan veel verschillende onderwerpen denken als je wilt dat je team goed samenwerkt en ook echt de beste prestaties neer gaat zetten.

Samenwerken is een competentie die veel verschillende andere competenties omvat, zowel individueel als voor een team.  Ook de samenstelling en de organisatie van het team heeft een grote invloed.

Om het team in een goede dynamiek te krijgen en ook de verschillende frustraties aandacht te geven is het EDTCT Samenwerkingsmodel gemaakt.

Doel & Nut

Goed samenwerken is moeilijk, je moet aan veel verschillende onderwerpen denken als je wilt dat je team goed samenwerkt en ook echt de beste prestaties neer gaat zetten.

Samenwerken is een competentie die veel verschillende andere competenties omvat, zowel individueel als voor een team.  Ook de samenstelling en de organisatie van het team heeft een grote invloed.

Om het team in een goede dynamiek te krijgen en ook de verschillende frustraties in bedwang te houden heb ik het EDTCT Samenwerkingsmodel gemaakt.

Rolmodel

Je bent verantwoordelijk voor je eigen acties! Het gaat vooral over je gedrag en welke onderliggende emoties hierin een rol spelen.

Binnen een team heeft iedereen zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Dit wordt afgesproken bij de inrichting van het team. Op sociaal vlak is het juist een gevaar voor de teamdynamiek als er verschil is. Een manager zal ook op tijd moeten komen net zoals een teamlid de ander moet laten uitspreken.

En als dat nu eens niet werkt, wat wordt er dan gedaan? Wat is normaal binnen de groepscultuur, spreek je elkaar aan of niet?

Kennis & Vaardigheden

Belangrijk voor ieder team zijn de kennis en vaardigheden. Welke heb je nodig en welke zijn nu aanwezig om goed te kunnen samenwerken en de prestaties neer te zetten? Dit Inzicht heb je nodig op persoonlijk en op teamniveau!

De belangrijkste vaardigheid voor Samenwerken is Communiceren. Communiceren is voor Samenwerken wat Smeerolie is voor een Motor.

  • Hoe goed kent ieder teamlid zichzelf en elkaar?
  • Vergaderen en Communiceren?
  • Feedback geven en ontvangen?
  • Problemen oplossen
  • Dagelijkse voortgang monitoren met elkaar

Om een team te laten groeien zodat de teamleden optimaal gebruik kunnen maken van elkaars krachten zal je hier doorlopend aandacht aan moeten blijven besteden. De beloning zal zijn dat de kracht van het team groter zal worden dan de som van de krachten van de individuele teamleden samen.

Structuur

Hoe werken wij samen is een belangrijke vraag, welke organisatie gaan wij inrichten, zowel Sociaal als Organisatorisch. Dit zijn richtlijnen en uitgangspunten waarbinnen het team zich vrij kan bewegen.

Belangrijke vragen hier zijn:

  • Welke gemeenschappelijke normen en waarden hebben wij?
  • Hoe gaan wij om met elkaar en hoe bespreken we de voortgang?
  • Op welke manier richten wij ons team in voor de beste kwaliteit.
  • Hoe lossen wij onze problemen op?
  • Op wat voor manier houden we contact met onze klant?
Neem direct contact met ons op

Probeer niet alles ineens te doen.

Het kost Tijd!

 

Blog